topbanner

Biz hakda

“Derock Linear Actuator Technology Co., Ltd.” hakda

Kompaniýanyň tertibi

 

“Derock Linear Actuator Technology Co., Ltd.”bilen görnükli hususy kärhana15 ýyldan gowrak tejribegözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýarçyzykly hereketlendiriji, DC motor we dolandyryş ulgamy.

Şençzheneniň owadan we ykdysadyýeti çalt ösýän Guangming etrabynda ýerleşýän Şençzhenen Baoan halkara howa menziline bary-ýogy 30 minutlyk ýol, şeýle hem birnäçe deňiz portunyň golaýynda ulagda amatly.

Döredileli bäri2009, Derok "Kadalaşdyrmak", "Standartlaşdyrmak", "Arassalamak", "-okary netijelilik" we "adamlara gönükdirilen" önümçilik pelsepesi boýunça çalt ösýär;Indi bizde bar15000 ㎡ zawodköp300 işçiler.

Önümlerimiz giňden ulanylýar

Motorly diwan, oturgyç, düşek, telewizor göteriji, penjire açýan, aşhana şkafy, aşhana şemaly

Lukmançylyk düşegi, diş oturgyjy, şekil enjamlary, hassany götermek, hereketli skuter, massa chair oturgyjy

Boýy sazlap bolýan stol, ekran ýa-da ak tagta göteriji, proýektor lifti

Fotowoltaik amaly, motorly awtoulag oturgyjy

Biziň güýjümiz

 

Bizde birnäçe iş bölümleri bar:çotga motor, çotgasyz motor, çyzykly hereketlendiriji, galyp, plastmassa bölekleri we metal möhürleme, "bir nokatly" üpjünçilik zynjyryny emele getirýär, hil gözegçiligimizi ep-esli güýçlendirýär we gowşuryş wagtyny gysgaldýar.

Geçen ýyllarda tehniki täzeliklere we önümi optimizirlemäge ünsi jemledik, motor güýji barlaýjy, dişli takyk synag ediji, dişli berkitme synagy, koordinat ölçeg enjamy, çyzykly hereketlendiriji ýük we ömri barlaýjy ýaly köp takyk synag gurallaryny yzygiderli hödürleýäris we ösen motor awtomatyny import edýäris qualityokary hilli ýetmek we bazary giňeltmek üçin berk binýady döredýän önümçilik liniýasy.

Bilenýetişen dizaýn, güýçli tehniki güýç, ösen önümçilik enjamlary we önümçilik tehnologiýasy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat, müşderiler üçin tehnologiýa maslahat beriş, gözleg we ösüş, önümçilik ýaly bir paketli hyzmaty hödürleýäris.Derok halkara we içerki bazarlarda ençeme ýyllap dowam eden gyzgynlykdan soň, müşderiler tarapyndan tanalýan ajaýyp marka öwrüldi we önümlerimiz daşary ýurtlarda giňden satylýar, dünýäde orta we ýokary derejeli bazary eýeleýär.

Şahadatnama

DerokMilli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde kesgitlenildi, ISO9001, ISO13485, IATF16949 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, önümler UL, CE ýaly halkara şahadatnamalaryna eýe boldy we köp sanly milli oýlap tapyş patentine eýe boldy.

iso9001 20210507-en
iso13485_2020 en
Çyzykly hereketlendiriji üçin E343440-UL
CE
2021 rohs_
iso9001 (3)
ISO13485_
ul logo_
ce logo
ROHS
IATF16949-EN

IATF16949

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.