topbanner

Habarlar

 • Interzum Bogota 14.-17.05.2024-de görüşeris

  14-17-nji maý aralygynda “Interzum Bogota 2024” -e gatnaşarys, eger siz hem şol ýere gidýän bolsaňyz, bize gelmäge hoş geldiňiz!Derok kabinasynyň belgisi: 2221B (22-nji zal) Sene: 14-nji maý 2024-nji ýyl Salgysy: Carrera 37 No 24-67 - KORFERIAS Bogota Kolumbiýa ——R ...
  Koprak oka
 • Interzum Guanç Guangzhouou 2024

  Derok stendiniň belgisi: S15.1G46 Wagt: 28-31.03.2024
  Koprak oka
 • Şanhaýda FMC China 2023-de bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

  Gadyrly dostlar, Geljek hepde FMC China 2023-e gatnaşmak üçin Şanhaýa bararys, eger siz hem şol ýere gidýän bolsaňyz, bize gelmäge hoş geldiňiz!Derock stendiniň belgisi: N5G21 Wagt: 11-15-nji sentýabr2023 Salgysy: Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezi (SNIEC) Mugt bilet almak üçin aşakdaky baglanyşyga basyp bilersiňiz!Garaş ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik programma üçin “Derock Linear Actuator”

  Soňky ýyllarda fotoelektrik we fototermiki energiýa öndürmek tehnologiýasynyň üznüksiz ösmegi bilen, elektrik stansiýasynyň gurluşygynda gün yzarlaýyş ulgamy has köp ulanyldy.Gözegçilik ulgamynyň esasy kömekçi enjamlary hökmünde çyzykly hereketlendiriji möhüm rol oýnaýar.In ...
  Koprak oka
 • Çyzykly herekete getiriji korpus onuň işleýşine nähili täsir edýär?

  Içki bölekleri we örtükli ýokary hilli çyzykly herekete getiriji, iň ýokary standartlara laýyk bolmaly.Derok, pudakda esasy kärhana hökmünde her önümiň materialy, dizaýny we işleýşi uzak wagtlap birnäçe gezek synagdan geçirildi.Çydamlylygy barada aýdylanda ...
  Koprak oka
 • Çyzykly hereketlendiriji näme?

  Gysgaça giriş Çyzykly hereketlendiriji, çyzykly hereketlendiriji diýlip hem atlandyrylýar, hereketlendirijiniň aýlanma hereketini çyzykly garşylykly herekete öwürýän elektrik hereketlendiriji enjamdyr.Esasan itek çybykdan we dolandyryş enjamyndan düzülen täze görnüşli hereket enjamy ...
  Koprak oka