topbanner

habarlar

Interzum Bogota 14.-17.05.2024-de görüşeris

 

 

Biz gatnaşarysInterzum Bogota 202414-17-nji maý aralygynda, Eger siz hem şol ýere gidýän bolsaňyz, bize gelmäge hoş geldiňiz!
  • Derok stendiniň belgisi: 2221B (22-nji zal)
  • Sene: 2024-nji ýylyň 14-17-nji maýy
  • Salgysy: Carrera 37 No 24-67 - KORFERIAS Bogota Kolumbiýa

 

——————————————————————————————————————— —————————————————

Öň Feria Mueble & Madera ady bilen tanalýan Interzum Bogota, Kolumbiýada, And sebitinde we Merkezi Amerikada senagat agaçlaryny gaýtadan işlemek we mebel öndürmek boýunça öňdebaryjy söwda ýarmarkasydyr.Sergi agaçlary gaýtadan işlemek we mebel öndürmek pudagy üçin köp sanly tehnika nusgalaryny, üpjünçilikleri we hyzmatlary hödürleýär.
 

Iş wagty: Maý-06-2024